Journal Articles

Review Open Access

Chromobox proteins in cancer: Multifaceted functions and strategies for modulation (Review)

Jian Wang, Bo Yang, Xiuhang Zhang, Shuhan Liu, Xiaoqiang Pan, Changkai Ma, Shiqiang Ma, Dehai Yu, Wei Wu

Article Number: 36 Published online on: 31 January 2023
Article Open Access

FUT2 promotes the tumorigenicity and metastasis of colorectal cancer cells via the Wnt/β‑catenin pathway

Peng Liu, Jingyu Liu, Mengyang Ding, Yijing Liu, Yue Zhang, Xiaoming Chen, Zhenxu Zhou

Article Number: 35 Published online on: 31 January 2023
Article Open Access

VIM‑AS1 promotes proliferation and drives enzalutamide resistance in prostate cancer via IGF2BP2‑mediated HMGCS1 mRNA stabilization

Sheng-Jia Shi, Dong-Hui Han, Jing-Liang Zhang, Yu Li, An-Gang Yang, Rui Zhang

Article Number: 34 Published online on: 30 January 2023
Article Open Access

α‑hederin overcomes hypoxia‑mediated drug resistance in colorectal cancer by inhibiting the AKT/Bcl2 pathway

Jinbao Chen, Jian Xu, Jiahua Yang, Yueping Zhan, Sen Li, Linlin Jia, Wentao Wu, Xianke Si, Die Zhang, Kun Yu, Peihao Yin, Yijun Cao, Wanli Deng, Ke Xu, Wei Li

Article Number: 33 Published online on: 23 January 2023
Journal Cover

Cover Legend PDF

March-2023
Volume 62 Issue 3

Print ISSN: 1019-6439
Online ISSN: 1791-2423

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image